Privacy­verklaring Farm Brothers BV

11/08/2023

Farm Brothers hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens van alle betrokken personen, partners en andere relaties. Bij Farm Brothers worden persoonsgegevens dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verwerkt en beveiligd. Farm Brothers zet zich dan ook in om te voldoen aan alle eisen die de toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming stelt.

In dit Privacy Statement geven we antwoord op de belangrijkste vragen over de manier waarop Farm Brothers persoonsgegevens verwerkt.

Verwerking van persoonsgegevens

Farm Brothers verwerkt persoonsgegevens van klanten, websitebezoekers, medewerkers, leveranciers, externe relaties en sollicitanten.

Farm Brothers is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens.

Onze contactgegevens: 

Farm Brothers, Gravestraat 5, 8647 Lo-Reninge, België

info@farmbrothers.com

Farm Brothers verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

 • De verwerking van uw vragen, klachten of reacties via e-mail of via social media;
 • Consumentenonderzoeken waarbij u heeft deelgenomen aan een klantenpanel of waaraan u online heeft deelgenomen;
 • Wedstrijden waaraan u deelneemt via onze social media kanalen.
 • Informatie wordt verzameld via Google Analytics, dit heeft betrekking op uw klik- en bezoekgedrag op onze website. Google Analytics verkrijgt deze informatie via uw IP-adres. Zij hebben geen toestemming gekregen om uw gegevens te delen met derden.

De verdere ontwikkeling van onze producten is belangrijk voor ons, om die reden kunnen we uw gegevens bijvoorbeeld gebruiken voor:

 • Onze dienstverlening te verbeteren, waaronder de gebruiksvriendelijkheid van onze website
 • Consumentenonderzoeken waaraan u deelneemt nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven

Wij zijn wettelijk verplicht om bepaalde gegevens met andere organisaties te delen, of om dergelijke gegevens op te slaan. Dit geldt bijvoorbeeld voor:

 • Administratieve gegevens voor de Belastingdienst

Bescherming van gegevens

Farm Brothers respecteert en beschermt uw persoonlijke gegevens. We houden ons aan de volgende regels:

 • Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk;
 • We gebruiken uw gegevens alleen om producten en diensten aan u te leveren en verkopen uw gegevens niet aan derden;
 • We verwerken niet meer gegevens dan nodig is;
 • We bewaren uw gegevens alleen voor de wettelijk toegestane periode en zolang als nodig is om uw gegevens te verwerken;
 • Uw gegevens kunnen worden gedeeld binnen de organisatie van Farm Brothers, maar kunnen alleen worden gebruikt door medewerkers die deze gegevens nodig hebben voor hun werk.

We delen persoonlijke gegevens met derden die door ons zijn ingeschakeld om diensten aan u te verlenen. Deze derden worden alleen ingeschakeld als zij aantoonbaar voldoen aan de privacy bepalingen. Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens aan derden worden verstrekt in gevallen waarin wij daartoe wettelijk verplicht zijn, waaronder bijvoorbeeld de Belastingdienst. Uw persoonlijke gegevens worden nooit verkocht.

Wanneer gegevens niet langer bewaard mogen worden, zal Farm Brothers uw persoonlijke gegevens vernietigen of anonimiseren door alles wat naar u verwijst te verwijderen; naam, e-mailadres, etc. Deze anonieme gegevens kunnen dan worden gebruikt voor rapportages en interne analyses.

De bewaartermijn van gegevens hangt af van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Dit zijn de geldende bewaartermijnen:

 • Salarisgegevens moeten tot 7 jaar na beëindiging van het dienstverband worden bewaard. De Belastingdienst eist dit;
 • Webformulieren met uw verzoeken / vragen / suggesties; deze worden een jaar nadat ze zijn ingevuld verwijderd;
 • Klachten; deze worden één jaar na afhandeling verwijderd;
 • Consumentenonderzoek; uw gegevens worden bewaard tot één jaar nadat u voor het laatst hebt deelgenomen aan een consumentenonderzoek;
 • Prijsvragen; deze worden één jaar na deelname verwijderd.

Over het algemeen worden uw persoonlijke gegevens binnen de Europese Unie opgeslagen. Als persoonlijke gegevens worden doorgegeven naar landen buiten de Europese Unie, zullen we ervoor zorgen dat uw privacy voldoende beschermd blijft. In dat geval sluiten we een speciaal contract om de bescherming van gegevens te waarborgen.

Onze website bevat links naar websites zoals Facebook, Instagram en andere externe websites.

Deze privacyverklaring heeft uitsluitend betrekking op onze website en wij raden u aan om ook het privacybeleid te raadplegen van de websites waar de links op onze website naar verwijzen.

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Farm Brothers onder meer gebonden aan:

 • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – De Nederlandse versie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Toegang tot gegevens

Farm Brothers geeft u altijd toegang tot uw gegevens. Om uw gegevens te bekijken, kunt u een e-mail sturen naar: info@farmbrothers.com.

U kunt ons ook een verzoek sturen om uw persoonlijke gegevens aan te passen of af te schermen, ook dit kunt u doen door een e-mail te sturen.

Stuur ons een kopie van uw ID, zodat we zeker weten dat het uw gegevens zijn, en vergeet daarbij niet om uw Persoonlijke Identificatienummer en foto onleesbaar te maken.

Farm Brothers is verplicht uw persoonlijke gegevens te verwijderen zodra de wettelijke bewaartermijn is verstreken of wanneer we uw gegevens niet langer nodig hebben. Daarnaast kunt u een verzoek tot verwijdering indienen. Als u uw gegevens wilt laten verwijderen, kunt u ons per e-mail verzoeken dit te doen. Wij zullen uw gegevens dan verwijderen, tenzij de bewaartermijn nog niet is verstreken.

Wijzigingen in de privacyverklaring

Farm Brothers kan deze verklaring regelmatig bijwerken. Indien de wetgeving wordt aangepast of in geval van nieuwe ontwikkelingen, zullen wij onze Privacyverklaring aanpassen aan deze wijzigingen. Op de website wordt altijd de meest recente versie van de verklaring getoond.

Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 11/08/2023.

Solliciteren bij Farm Brothers

Wanneer u bij Farm Brothers solliciteert, behandelen we uw gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. We adviseren u echter om ons alleen gegevens te sturen die relevant zijn voor uw sollicitatie.

Wij bewaren uw gegevens gedurende de sollicitatieprocedure en als er geen passende functie voor u bij ons is, worden deze gegevens verwijderd.

Als we besluiten uw gegevens te bewaren voor een mogelijke toekomstige vacature, zullen we u daarvoor toestemming vragen en u bij dat verzoek informeren over de beoogde bewaartermijn.

Wanneer u bij Farm Brothers in dienst treedt, bewaren wij uw gegevens in overeenstemming met de wettelijke bewaartermijn.

Meer informatie

Meer informatie over privacywetgeving kunt u vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is met de grootste zorgvuldigheid opgesteld. Mocht u desondanks vragen of suggesties hebben, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen. U kunt contact opnemen via info@farmbrothers.com.